1) ZAMÓWIENIE
Hotel przyjmuje wyłącznie zamówienia pisemne, przesyłane listownie lub pocztą elektroniczną.
< strong>2) ANULOWANIE
Opłaty za anulowanie dotyczą tylko potwierdzonych zamówień pisemnych (e-mail, list).
Opłata za anulowanie jest obliczana od całkowitej kwoty zamówienia, a nie od kwoty zaliczki.
Jeżeli gość nie wpłaci zaliczki zgodnie z art. I ust. 2.2 prawidłowo i/lub na czas, rezerwacja zakwaterowania zostanie anulowana po upływie terminu płatności faktury zaliczkowej.
Gość ma prawo do odstąpienia od umowy noclegowej przed dniem rozpoczęcia noclegu, nawet bez podania powód. Gość zobowiązany jest doręczyć wynajmującemu pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. W takim przypadku kwaterodawca ma prawo obciążyć gościa opłatą anulacyjną, której wysokość będzie liczona od kwoty wpłaconej zadatku, przy czym stawka opłaty anulacyjnej zostanie ustalona w następujący sposób: w dniach kalendarzowych) | Stawka opłaty za anulowanie (w %)
  • 30 lub więcej dni przed planowanym rozpoczęciem zakwaterowania | 0% od ceny rezerwacji
  • 29 – 14 lub więcej dni przed planowanym przyjazdem do miejsca zakwaterowania | 25% ceny rezerwacji
  • 13 – 8 lub więcej dni przed planowanym przyjazdem do miejsca zakwaterowania | 50% ceny rezerwacji
  • 7 – 1 dzień/dzień przed planowanym przyjazdem do miejsca zakwaterowania | 100% ceny rezerwacji
  • W przypadku, gdy gość nie stawi się na nocleg, kwaterodawca ma prawo odstąpić od umowy zakwaterowania i na jednocześnie ma prawo obciążyć gościa opłatą anulacyjną w wysokości 100% ceny rezerwacji. Nie dotyczy to sytuacji, gdy klient zawiadomi pisemnie kwaterodawcę nie później niż 7 dni przed planowanym przyjazdem. Warunki określone w Artykule 2, paragraf 2.1 niniejszego regulaminu zakwaterowania będą stosowane odpowiednio w formularzu zgłoszeniowym.